Organisering av klubben

ÅRSMØTET
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20. februar. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, her under forslag til valg, må være henholdsvis styre / valgkomiteens formann i hende senest 10. januar.

 

STYRET

Styret er ansvarlig for klubbens daglige drift og at klubbens aktiviteter gjennomføres i henhold til egne vedtekter og formålsparagrafen. I tillegg er styret klubbens kontaktpunkt mot NEKF og NKK. Styret oppnevner representanter til de ulike arbeidsutvalgene som prøvekomité, utstillingkomité, bandhundkomité, løshundkomité, avlsutvalg etc. I tillegg er styret ansvarlig for drift av klubbens internettside.

 

KOMITEER OG UTVALG

Klubbens aktiviteter gjennomføres i regi av de ulike komiteer og utvalg. Disse er etablert med egne komité- og utvalgsledere og rapporterer til styret med årlige rapporter til klubbens Årsrapport.

 

 

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Logo OEHK.bmp)Logo OEHK.bmp[ ]

Grasrotandelen