Saker til årsmøtet 2018

Det nærmer seg fristen for innmelding av saker til årsmøtet. Så vi minner på vedtektene: "Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet ‐ herunder forslag til valg ‐ må være h.h.v. styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar."

Annonser

Default Image

Annonser

Annonsering er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Valper som annonseres skal stamme fra foreldre som tilfredsstiller NEKF's krav til godkjente avlshunder. For å annonsere sender dere info på epost til klubben i kontaktskjema under avdelingen "Kontakt oss". Annonsen må minst inneholde informasjon om type hund og… Les mer.....

Grasrotandelen