Junior NM - Løshund 2013

 

Junior NM - Løshund 2013

Mesterskapet arrangeres som en 1-dags samlet løshundprøve.

Dato for arrangementet er satt til fredag 1. november.

 Påmelding til Ole Anders Stenby på mobil:  95 29 52 53  eller mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

FRIST 1.JULI  2013

Les mer på: http://www.gehk.no/juniornm13/Invitasjon_NM_loshund13.pdf 

 

Uttaksregler og generelle bestemmelser:

 

UTTAKSREGLER FOR UNGDOMSMESTERSKAPET

NM FOR LØSHUND 2013

Generelle bestemmelser for ungdomsmesterkap løshund og bandhund:

- Ungdomsmesterskap arrangeres annen hvert år som løshund og bandhund.

Prøven skal være teminfestet og gjelder kun for ungdom ut det året de fyller 22 år.

- NEKF tildeler ungdomsmesterskap etter søknad fra områdeklubber.

- NEKF bevilger tilskudd hvert arrangement og sørger for diplomer.

Premiering for øvrig er arrangørklubbens ansvar.

- Prøven gjennomføres etter NKK`s jaktprøveregler for løs- og bandhund, med unntak for løshund

der det legges til pkt 11 som omfatter fører.

- Overskudd tilfaller arrangør klubben og eventuelt underskudd dekkes av arrangør klubben.

Hver områdeklubb skal stille med dommer. Unntak er hvis en områdeklubb ikke sender deltager.

- Hver enkelt områdeklubb betaler selv reise, opphold og påmelding for deltager,

samt reise og opphold for dommer.

Uttaksregler for ungdomsmesterskap løshund og bandhund:

- Ungdom som er medlem av en områdeklubb, kan delta i ungdomsmesterskap for løshund

eller bandhund. Ungdom kan delta i ungdomsmesterskap ut det året de fyller 22 år.

- Ungdomsmesterskap avholdes som egen en-dags samlet løs- eller bandhundprøve.

- Påmeldt hund skal være jaktprøvepremiert for den gjeldende prøveart, det være seg som løshund

eller bandhund.

- Hver områdeklubb kan stille med et 1 hund, med unntak av arrangørklubb som kan stille

med 2 hunder.

- Hvis det er flere påmeldte i områdeklubben, skal det foretas loddtrekning. Hvis en områdeklubb

ikke stiller med hund, kan denne ikke erstattes med reserver ifra en annen klubb.

- Det henstilles til at klubbene sender en hund/fører som har en relevant tilknytning til hverandre. 

 

Grasrotandelen